Волонтеры за климат

209 просмотров
люди

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане совместно с Социально-Экологическим Фондом объединили усилия и запустили программу Volunteers4Climate.


Программа нацелена на привлечение внимания общественности к вопросам изменения климата, загрязнения окружающей среды, а также к концепции устойчивого развития. В городе Алматы будет создан мурал на экологическую тематику, а на ближайшее время запланированы выпуск подкастов об экологии и проведение экомаркета.

Участвуя в программе, молодые казахстанцы освоят новые «зеленые» навыки (такие как анализ данных по качеству воздуха и другие) для более экологически осознанного образа жизни и активного участия в защите окружающей среды. А еще они будут продвигать эти знания и ценности среди школьников пилотных городов программы: Алматы, Караганды, Темиртау.

Кроме того, для поддержки молодых экоактивистов будет реализован экотон – инициатива экологических стартапов.

Программа будет реализовываться с октября 2023 года по май 2024 года.


Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілдігі Әлеуметтік-экологиялық қормен бірлесе отырып, #Volunteers4Climate бағдарламасын іске қосты.

Бағдарлама қоғамның назарын #климаттыңөзгеруі, қоршаған ортаның ластануы мәселелеріне, сондай-ақ тұрақты даму тұжырымдамасына аударуға бағытталған. Алматыда экологиялық тақырыпта мурал салынып, жақын арада экология туралы подкасттар шығару және эко-нарық ұымдастыру жоспарлануда.

Бағдарламаға қатысу арқылы жас қазақстандықтар экологиялық саналы өмір салты мен қоршаған ортаны қорғауға белсенді қатысу үшін жаңа «жасыл» дағдыларды (мысалы, ауа сапасы туралы деректерді талдау және т.б.) үйренеді. Сондай-ақ олар осы білім мен құндылықтарды бағдарламаның пилоттық қалалары: Алматы, Қарағанды, Теміртау қалаларында мектеп оқушылары арасында насихаттайтын болады.

Сонымен қатар, жас экобелсенділерді қолдау мақсатында экологиялық стартаптардың бастамасы — экотон жүзеге асырылмақ.

Бағдарлама 2023 жылдың қазанынан 2024 жылдың мамырына дейін жүзеге асырылады.

Об этом тоже важно знать